අප අමතන්න

අප අමතන්න

යෝජනා, ව්‍යාපාර සාකච්ඡා, පැමිණිලි සහ තාක්ෂණික උපදේශන සඳහා පණිවුඩයක් යැවීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න

උදව් අවශ්යයි?

ඔබට කිසියම් උදව්වක් අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර අපට කෙලින්ම විද්‍යුත් තැපැල් කිරීමට හෝ අප අමතන්න පසුබට නොවන්න.

විද්‍යුත් තැපෑල සහ දුරකථන

+86 21 54428913

facebook   youtube (1)   linkedin   twitter